Aktualności

http://www.adwokatura.bialystok.pl/aktualnosci/13/miedzynarodowa-konferencja-prawo-amp-mediacja-------6-8-grudnia-2019-roku-241

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta