Aktualności

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 16 marca 2020r. Rada OIRP podjęła następujące decyzje:

1. Biuro Izby w okresie od 17 marca do 3 kwietnia 2020r.  włącznie nie będzie obsługiwała interesantów (powyższe nie dotyczy działalności Okręgowej Komisji Wyborczej). Biuro będzie czynne w godzinach 9-15

2. Zajęcia na aplikacji radcowskiej zostały zawieszone do odwołania,

3. Zawieszone zostało prowadzenie szkoleń stacjonarnych do odwołania, w tym okresie prosimy o korzystanie ze szkoleń e-learningowych,

4. W okresie ograniczeń obsługi interesantów nie będą odbywać się rozprawy przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym,

5. Termin Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów za rok 2019 został przeniesiony z 28 marca 2020r. na 30 maja 2020r.

6. Decyzje w sprawach niewymienionych w punktach 1-5 Rada OIRP podejmie na posiedzeniu w dniu 30 marca 2020r.

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta