Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 9 czerwca 2018 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00 odbędzie się szkolenie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby, którego tematem będą "Sposoby dochodzenia roszczeń na styku prawa karnego i cywilnego. Wybrane zagadnienia." Szkolenie poprowadzi Sędzia Sądu Rejonowego - Pan Marek Dąbrowski.
                W ramach szkolenia zostaną poruszone kwestie dotyczące sposobów dochodzenia roszczeń w prawie karnym (rozpoznawczym, ale i wykonawczym oraz przygotowawczym, także wpływ ugody na rozstrzygnięcie w prawie karnym) jako swego rodzaju szybką i nieraz skuteczną ścieżkę zaspokojenia wierzyciela; wpływ orzeczeń wydanych w sprawie karnej z omówieniem jego rodzajów (także na etapie przedsądowym), ale i orzeczeń w sprawie o wykroczenie; sposób formułowania rozstrzygnięcia w trybie art. 46 kk (szczególnie rozróżnienie na etapie prawa karnego naprawienia szkody i zadośćuczynienia a res iudicata); oszustwo a niewykonanie umowy; wybrane zagadnienia z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej - roszczenia związane z programem komputerowym, "podróbkami" perfum, ubrań, części zamiennych - dyrektywa spare parts, na tle praktyki orzeczniczej.
              Czas trwania szkolenia - 5 godzin szkoleniowych. Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 10. Szkolenie zorganizowane jest w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2a, II piętro. Koszty szkolenia członków samorządu radcowskiego ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną lub telefonicznie pod nr (85) 744-50-94, (85) 746-03-89. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 
   

 

Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowała dla Radców Prawnych szkolenia przez internet . Jest to dodatkowa możliwość uzyskania punktów z tytułu doskonalenia zawodowego.

Szkolenia można znależć na stronie internetowej  http://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

 


 

 

 

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta