W związku z dużym zainteresowaniem tematyką organizowanego w dniu 22 września 2018 r. (sobota) w godz. 10.00-14.00 szkolenia w zakresie "Ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO w praktyce radcy prawnego.", które poprowadzi radca prawny dr Marcin Adamczyk, informuję iż szkolenie odbędzie się w sali Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku.

 

 

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 września 2018 r. (sobota) w godz. 10.00-14.00 odbędzie się szkolenie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby, którego tematem będzie "Ochrona danych osobowych po wejściu w życie RODO w praktyce radcy prawnego." 

        Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Marcin Adamczyk, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa w Białymstoku, ekspert i pracownik Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, trener 
i wykładowca m.in. z ochrony danych osobowych (udokumentowanych kilkadziesiąt szkoleń z RODO dla JST), członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie 
(w latach 2005 - 2011), członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji (zespół do spraw administracji), autor kursu e-learningowego: Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO.

 Program szkolenia

  1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych:

- RODO a krajowe akty prawne; znacznie motywów zawartych w RODO;

- nowa ustawa o ochronie danych osobowych i jej praktyczne konsekwencje;

- nowa siatka pojęciowa (dane osobowe, przetwarzanie danych, podmiot przetwarzający, naruszenie ochrony danych osobowych, szczególna kategoria danych, „zgoda”). 

  1. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych:

- przepis prawa i „zgoda” jako podstawa prawna przetwarzania danych; 

- „szczególny interes administratora” jako podstawa przetwarzania danych osobowych; 

- praktyczne problemy przy przetwarzaniu danych osobowych: m.in. oznaczenie strony/stron postępowania (problem ujawniania adresów); dokumenty i dowody przekazywane przez strony postępowania zawierające dane osobowe,

III.        Ogólna klauzula informacyjna (art. 13 ust. 1 i 2 RODO).

- obligatoryjne elementy ogólnej klauzuli informacyjnej, zasady jej „podawania” (czy wystarczające jest umieszczeni jej na BIP, stronie www, czy petent musi ją podpisywać, czy należy ja wręczać każdemu petentowi?

- wymagania wynikające z projektowanej nowelizacji K.p.a. i Ordynacji podatkowej.  

  1. Praktyczne „problemy” wynikające z nowej regulacji i planowanych zmian w przepisach prawa, m.in.:

- ujawnianie danych osobowych skarżącego?

- praktyczne znaczenie rejestru czynności przetwarzania?

- analiza ryzyka - czy jest konieczna?

  1. RODO W Kancelarii prawnej. 

            Gdyby pojawiły sie jakieś pytania lub zagadnienia, związane z tematyką szkolenia, które należałoby szczególnie omówić prosimy o przesłania pocztą elektroniczną na adres biura Izby.

        Czas trwania szkolenia - 5 godzin szkoleniowych. Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 10. Szkolenie zorganizowane jest w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2a, II piętro. Koszty szkolenia członków samorządu radcowskiego ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną lub telefonicznie pod nr (85) 744-50-94, (85) 746-03-89. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 


 

Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowała dla Radców Prawnych szkolenia przez internet . Jest to dodatkowa możliwość uzyskania punktów z tytułu doskonalenia zawodowego.

Szkolenia można znależć na stronie internetowej  http://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

 


 

 

 

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta