Drukuj

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-ELA (The European Association of Lawyers l’Association Européenne des Avocats) w Brukseli.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz