Uchwały Rady

Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 2 stycznia 2018r. wpisuje się Pana Pawła Kamińskiego na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 127/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 19 grudnia 2017 r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Teresę Mudel (BŁ/177).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 321 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) w związku z § 3 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 127/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. uchwala się, co następuje:

§1. Określa się wysokość opłaty za szkolenie aplikantów radcowskich w 2018 r. na kwotę 5.460,00 zł płatnej w następujących terminach:

I rata w wysokości 2.730,00 zł płatna do dnia 28 lutego 2018 r.

II rata w wysokości 2.730,00 zł płatna do dnia 31 maja 2018 r.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) w związku z § 32aa Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 127/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyróżnić i przyznać nagrody za najlepsze wyniki w roku szkoleniowym w postaci bezpłatnego udziału w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku w 2018 roku aplikantom radcowskim:

 • Panu Robertowi Szymańskiemu – I rok aplikacji
 • Panu Dominice Maj – II rok aplikacji
 • Pani Magdalenie Matan – III rok aplikacji

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 18) w związku § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w związku
§ 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 127/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z upływem roku od daty zakończenia aplikacji, o której mowa w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej, postanawia się skreślić z listy aplikantów:

 1. Bernady Joanna
 2. Gołębiewska Monika
 3. Hańczaruk Katarzyna
 4. Kamiński Paweł
 5. Komarzewski Przemysław
 6. Kozłowska Agnieszka
 7. Lelmacher Ewa
 8. Łapińska Katarzyna
 9. Łowiec Paulina
 10. Naliwajko Magdalena
 11. Nester Ksenia
 12. Ogłodziński Mateusz Romuald
 13. Ozorowska Anna
 14. Rodziewicz Magdalena
 15. Raciborska Ewelina
 16. Stasińska-Matejek Renata
 17. Szestowicka Angelika
 18. Zajkowska - Chamienia Iwona

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta