Uchwały Rady

Na podstawie art. 52ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 1rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawiesposobu zapewnienia oskarżonemu prawa do obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2015 r.poz. 816) oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radcówprawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, conastępuje:

§ 1. Ustanawia się wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu,deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu wbrzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

LISTA_A_-_wykaz_radcow_prawnych_dotyczacy_spraw_karnych_-_UPRAWNIENI__KTRZY_CHC_KARNE.doc

Na podstawie art. 29 pkt 1 w związku z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 3 czerwca 2015r. postanawia się skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Panią Izabelę Sylwię Wawrzeniuk (BŁ/843).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507) w związku z § 19 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 18 maja 2015r. postanawia się skreślić z listy aplikantów radcowskich Pana Andrzeja Bańskiego (APL-BL-130042).

 

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 29 pkt 1 w związku z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcachprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącegozałącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zdnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie zdnia 22 maja 2015r. postanawia się skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstokuradcę prawnego Panią Ewę Czerwińską (BŁ/658).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507) w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przyznać nagrody za reprezentowanie OIRP w Białymstoku
i osiągnięte wyniki podczas VII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej w postaci bezpłatnego udziału w szkoleniu trzydniowym w roku 2015 aplikantom radcowskim:
1) Panu Przemysławowi Komarzewskiemu
2) Panu Mateuszowi Nikitiukowi
3) Panu Łukaszowi Deszczce
4) Panu Kamilowi Pawlukiewiczowi

 

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta