Uchwały Rady

             Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1-2 uchwały 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Obejmuje się patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych szkolenie, którego przedmiotem będzie „Postępowanie upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne” organizowane przez Instytut Allerhanda.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Wyznacza się opiekunów poszczególnych roczników aplikacji:

1) dla rocznika aplikacji 2015-2017 w osobie radcy prawnego Elizy Rurewicz

2) dla rocznika aplikacji 2016-2018 w osobie radcy prawnego Jacka Klimowicza

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

 

            Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 9 w związku z § 26 ust.1 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich zawartego w uchwale nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania będącego w okręgu działania OIRP w Olsztynie oraz podjęciem przez Radę OIRP w Olsztynie, na wniosek Pana Wojciecha Krysztofika uchwały Nr 24/IX/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Olsztynie postanawia się usunąć wpis z listy aplikantów radcowskich OIRP w Białymstoku aplikanta radcowskiego Wojciecha Krysztofika.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 4 i § 2 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Postanawia się przenieść wpis Pani Anny Zając na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 9 w związku z § 26 ust.1 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich zawartego w uchwale nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania będącego w okręgu działania OIRP w Warszawie oraz podjęciem przez Radę OIRP w Warszawie, na wniosek Pani Urszuli Kruszewskiej uchwały Nr 36/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie postanawia się usunąć wpis z listy aplikantów radcowskich OIRP w Białymstoku aplikanta radcowskiego Urszulę Kruszewską.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta