W skład Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku wchodzą: 

1) Andrzej Kaliński – Dziekan;

2) Zbigniew Bieńczyk – Wicedziekan;

3) Marek Stanisław Najda – Wicedziekan;

4) Przemysław Ślepowroński – Wicedziekan;

5) Ewa Arcisz – Wicedziekan ds. Aplikacji;

6) Joanna Beata Kamieńska – Skarbnik;

7) Jacek Klimowicz – Sekretarz.

 

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta