Dziekanki.docx

Lista_aplikantów_I_roku_2019.doc

Listy_aplikantów_II_rok_2019.docx

Lista_aplikantów_III_roku_2019.docx

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta