Lista aplikantów radcowskich

I_rok_2017.xls

II_rok_2017.xls

III_rok_2017.xls

aplikanci_na_urlopach_dziekańskich.xls

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta