Drukuj

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnił pod adresem www.szkoleniazmowy.uokik.gov.pl bezpłatną platformę e-learningową zawierającą szkolenie poświęcone wykrywaniu zmów przetargowych.

Platforma powstała w ramach realizowanego przez UOKIK projektu "Świadomy zamawiający - prawo konkurencji w zamówieniach publicznych", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.