Drukuj

Informuję wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków, do których rozpoznania właściwa jest Rada OIRP w Białymstoku, że kolejne posiedzenia Rady zaplanowane są w następujących terminach:

17 grudnia 2018r.

28 stycznia 2019r.

18 lutego 2019r.

18 marca 2019r.

15 kwietnia 2019r.

20 maja 2019r.

24 czerwca 2019r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku na danym posiedzeniu Rady jest złożenie go w Biurze Izby conajmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Andrzej Kaliński

Dziekan Rady OIRP w Białymstoku