Drukuj

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że z mocy § 35 ust 1 pkt 5 i ust. 1a w związku z § 29 pkt 6 Uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu – tekst jednolity, wygasły mandat pana Ireneusza Modzelewskiego BŁ/Ł/94 delegata Rejonu łomżyńskiego na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców prawnych w Białymstoku w kadencji 2016 – 2020 obejmuje pani Hanna Wiesława Kwiatkowska BŁ/Ł/119.

                                                                                              Przewodniczący OKW  Bogusław Dębski