Komunikaty OIRP

Ośrodek Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z przykrością informuje, iż zapowiadany na 15 marca 2018 r. koniec prac nad opracowaniem polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego uwzględniającym rozwiązania prawa unijnego, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, nie powiódł się.

Prace zostaną zakończone do dnia 5 kwietnia 2018 r. Mamy nadzieję, iż czas ich udostępnienia radcom prawnym umożliwi należyte przygotowanie się do stosowania nowych przepisów przed dniem ich wejścia w życie, tj. przed 25 maja 2018 r.

Informuję wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków, do których rozpoznania właściwa jest Rada OIRP w Białymstoku, że kolejne posiedzenia Rady zaplanowane są w następujących terminach:

29 stycznia 2018r.
19 lutego 2018r.
19 marca 2018r.
23 kwietnia 2018r.
21 maja 2018r.
22-24 czerwca 2018r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku na danym posiedzeniu Rady jest złożenie go w Biurze Izby conajmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Andrzej Kaliński

Dziekan Rady OIRP w Białymstoku

        

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że z mocy § 35 ust 1 pkt 5 i ust. 1a w związku z § 29 pkt 6 Uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu – tekst jednolity, wygasły mandat pana Ireneusza Modzelewskiego BŁ/Ł/94 delegata Rejonu łomżyńskiego na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców prawnych w Białymstoku w kadencji 2016 – 2020 obejmuje pani Hanna Wiesława Kwiatkowska BŁ/Ł/119.

                                                                                              Przewodniczący OKW  Bogusław Dębski

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta