Drukuj

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 – 2 lipca 2019 r. od godz. 800

Prawo rodzinne i opiekuńcze – 28 czerwca 2019r. godz. 1230

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja
i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – 3 lipca 2019 r. godz. 800