Aktualności

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Rozpoczynamy nabór radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Pomoc będzie świadczona jak w latach 2016-2017 w miastach Białystok, Łomża i Suwałki oraz w powiatach augustowskim, białostockim, bielskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, grajewskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, monieckim, oleckim, piskim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim, węgorzewskim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Deklaracje według ustalonego wzoru (w załączeniu) należy składać w Biurze Izby do dnia 13 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu). Przypominam, że stosownie do postanowień Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, przyjętego Uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą być wyznaczani radcy prawni karani dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania, którzy nie dopełnili obowiązku szkoleniowego w ostatnim okresie rozliczeniowym oraz zalegający ze składkami członkowskimi na dzień składania deklaracji.

Andrzej Kaliński

Dziekan Rady OIRP

 

wzór_deklaracji_udzielania_nieodpłatnej_pomocy_prawnej.docx

        

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że z mocy § 35 ust 1 pkt 5 i ust. 1a w związku z § 29 pkt 6 Uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu – tekst jednolity, wygasły mandat pana Ireneusza Modzelewskiego BŁ/Ł/94 delegata Rejonu łomżyńskiego na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców prawnych w Białymstoku w kadencji 2016 – 2020 obejmuje pani Hanna Wiesława Kwiatkowska BŁ/Ł/119.

                                                                                              Przewodniczący OKW  Bogusław Dębski

Plakat Mediacje 2017

 

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzanym remontem siedziby Izby OIRP w Białymstoku, uprzejmie informujemy, że interesanci będą przyjmowani w ograniczonym zakresie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania. Remont potrwa do połowy września.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Andrzej Kaliński

Dziekan Rady OIRP w Białymstoku

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta