Aktualności

Pokaż aktualności dla: Radców prawnych | Aplikantów

Komunikaty OIRP

Aktualności

Uczniowie Szkół Podstawowych:

 1. Julia Michelle Kolasa - 38 pkt
 2. Jan Saniewski - 37 pkt
 3. Maria Bilewicz - 34 pkt
 4. Kamil Bargłowski - 32 pkt
 5. Ewa Walińska - 31 pkt
 6. Sara Wiktoria Płońska - 30 pkt
 7. Izabela Siemieńczuk - 29 pkt
 8. Maria Gałązka - 27 pkt
 9. Joanna Bagieńska - 26 pkt
 10. Zuzanna Małachowska - 25 pkt
 11. Bartosz Bagiński - 24 pkt
 12. Amelia Komor - 22 pkt
 13. Julia Zakrzewska - 20 pkt
 14. Hanna Marcinowicz - 10 pkt

Uczniowie wygaszanych klas gimnazjalnych:

 1. Kinga Szymańska - 34 pkt (oraz 18 pkt - punktacja dodatkowa wynikająca z pkt V ust. 2.5 Regulaminu III Edycji Ogólnopolskiej Akademii)
 2. Gabriela Opońska - 34 pkt (oraz 10 pkt - punktacja dodatkowa wynikająca z pkt V ust. 2.5 Regulaminu III Edycji Ogólnopolskiej Akademii)
 3. Aleksandra Rogoza - 32 pkt
 4. Gabriela Plawgo - 30 pkt
 5. Jakub Hodun - 29 pkt
 6. Aleksander Komor - 28 pkt
 7. Natalia Rydzewska - 27 pkt
 8. Zuzanna Borys - 25 pkt
 9. Michał Pietuch - 23 pkt
 10. Patrycja Wojtkowska - 21 pkt
 11. Sandra Koszewska - 20 pkt
 12. Aleksandra Uścienowska - 18 pkt
 13. Kaja Gołko - 17 pkt
 14. Zuzanna Kuźmin - 16 pkt
 15. Patrycja Znosko - 15 pkt
 16. Michał Owsiejczyk - 14 pkt

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się  kolejna, III Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2017/2018.

Więcej wiadomości na stronie http://kirp.pl/iii-edycja-ogolnopolskiej-akademii-konkursu-wiedzy-o-prawie/.

Zakład Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB p.o. Kierownika Zakładu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić Członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku do udziału w IV Białostockim Kolokwium Cywilistycznym „Prawo cywilne a Konstytucja RP”.

Kolokwium odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 1.

Zaproszenie.pdf

IV_Białostockie_Kolokwium_Cywilistyczne_-_program.pdf

W dniach 19-23.02.2018r. rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, która odbywa się co roku pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ramach w/w akcji porady będą udzielane w Białymstoku w biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych ul. Przejazd 2A w czwartek 22.02.2018r. i piątek 23.02.2018r. w godzinach od 12:00 do 14:00. Zapraszamy.

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego rozszerzające udział pełnomocnika z urzędu w postępowaniach, w których osoba, której dotyczy postępowanie nie jest zdolna do złożenia wniosku oraz w postępowaniach dotyczących umieszczenia bez zgody zainteresowanej osoby w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej. W celu zapewnienia sprawnego wyznaczania pełnomocników w tych sprawach proszę radców prawnych chętnych do udziału w tego rodzaju sprawach do zgłoszenia się drogą mailową lub telefoniczną do Biura Izby w terminie do 10 stycznia 2018 r. Chętni będą wyznaczani na pełnomocników poza kolejnością wynikającą z listy radców prawnych zgłoszonych do prowadzenia spraw z urzędu. Z informacji uzyskanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku wynika, że posiedzenia w tych sprawach odbywają się co dwa tygodnie, we wtorki i czwartki, należy liczyć się z posiedzeniami wyjazdowymi w Szpitalu w Choroszczy (głównie) i w domach pomocy społecznej (incydentalnie). Stawka urzędowa za I Instancję wynosi 120 zł + VAT.

 

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza X edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Zgłoszenia należy przesyłać do Okręgowych Izb Radców Prawnych. Uroczysta gala z udziałem laureatów odbędzie się w piątek, 16 marca 2018 roku w Warszawie.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia przyjmowane są  przez Okręgową Izbę  Radców Prawnych w Białymstoku do dnia 20 stycznia 2018r. 

Każda Rada OIRP może zgłosić jednego kandydata.

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu KRRP, który przedstawiamy w załączniku. Prawo zgłoszenia do OIRP kandydatów do konkursu przysługuje radcom prawnym, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym i beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

formularz-zgloszeniowy.doc

krysztalowe-serce-regulamin-1.pdf

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta