Drukuj
Kategoria: Komunikaty pozostałe

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego rozszerzające udział pełnomocnika z urzędu w postępowaniach, w których osoba, której dotyczy postępowanie nie jest zdolna do złożenia wniosku oraz w postępowaniach dotyczących umieszczenia bez zgody zainteresowanej osoby w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej. W celu zapewnienia sprawnego wyznaczania pełnomocników w tych sprawach proszę radców prawnych chętnych do udziału w tego rodzaju sprawach do zgłoszenia się drogą mailową lub telefoniczną do Biura Izby w terminie do 10 stycznia 2018 r. Chętni będą wyznaczani na pełnomocników poza kolejnością wynikającą z listy radców prawnych zgłoszonych do prowadzenia spraw z urzędu. Z informacji uzyskanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku wynika, że posiedzenia w tych sprawach odbywają się co dwa tygodnie, we wtorki i czwartki, należy liczyć się z posiedzeniami wyjazdowymi w Szpitalu w Choroszczy (głównie) i w domach pomocy społecznej (incydentalnie). Stawka urzędowa za I Instancję wynosi 120 zł + VAT.